जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने

काठमाडौँ : जनकपुरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गर्ने सरकारले बताएको छ। आर्थिक वर्ष...